Miljøvurdering

Miljøvurdering handler grundlæggende om at tænke sig om inden man træffer beslutninger. Det kan både være planer eller tilladelser til konkrete projekter.

De danske regler fremgår af lov om miljøvurdering af planer og programmer samt konkrete projhekter (VVM).

Reglerne ligger tæt op ad EU direktiverne og det gør det muligt at anvende vejledningerne fra EU kommisionen.

PÅ denne side vil der løbende komme link

Litteratur og kilder

Der er mange oplysninger på internettet og en del bøger. Især bøgerne kan det være vanskeligt at vurdere og jeg har her samlet en liste over dem jeg har haft glæde af.